Hva er enkel og ukomplisert turglede?

Det er å mestre. Å ha følelsen av kontroll. Her ligger det en del forutsetninger kjenner jeg. Hver enkelt av oss har ulike definisjoner på hva som er enkel og ukomplisert. Tidligere erfaringer og kultur er elementer som også spiller inn. Forventninger til hvor vi skal legge listen på hva vi bør håndtere.

Kontroll og mestring kommer når man planlegger, forbereder seg på ulike situasjoner og gjennomfører. Kontroll får man av å øve. Mestringsfølelsen derimot krever utfordring. Det å mestre kan også komme av kompleksitet. Hver for seg er ting enkelt, men når antall elementer blir stort kan det føles uoverkommelig.

Vi skal kite Grønland på langs. Herlighet så mye man må ha kontroll på da! Vil vi klare å håndtere komplesiteten? Selvfølgelig! Ellers hadde vi ikke trodd på prosjektet. Vi har ett år på oss. Vi bryter alt ned i håndterbare elementer. Vi bygger situasjoner, planlegger og løser utfordringer.

Hva skjer om en av oss faller i en bresprekk? Vi må være i stand til å redde oss selv og hverandre. Vi reiser til Finse for å tenke, teste og lære av de beste. Ut på blåisen. Klatresele, hjelm, stegjern, tau, trinser og karabiner. Vi er begge erfarne. Dette kan vi. Trenger oppfriskning og tilpasning til turen vi skal på.

Men det aller viktigste. Vi kaller dette for å leke! Dette prosjektet er ikke bare en tur til Grønland. Det er MANGE turer. Vi trener, øver, planlegger, tenker og reiser på turer. Vi gløder og gleder oss. Hele tiden. Det er vel enkel og ukomplisert turglede!