Klimaforhold på Grønland

Grønlands innlandsis har stor betydning for klimaet da den er en betydelig kuldekilde og da den danner en effektiv barriere for luftstrømmer i retning vest–øst. Luftstrømmer fra vest blir gjerne bøyet av mot nord og bidrar til et relativt mildt klima langs vestkysten. På østkysten blir det ofte et «le-lavtrykk» som forsterker vestavinden i nordlige Atlanterhavet og letter utstrømning av polarluft. Den store produksjonen av kaldluft over innlandsisen forårsaker ofte fallvind av bora-karakter i fjordstrøkene. Det blir kuling, til dels storm, som svekkes med avstanden fra land.

Store deler av året dannes det over innlandsisen et tynt lag med sterkt avkjølt luft, en bakkeinversjon, som skråner parallelt med isflaten nedover mot kysten på begge sider. Luften over isen er kaldere, dermed tyngre enn luften i samme nivå av den frie atmosfæren. Det oppstår en «inversjonsvind» idet luften siger nedover og avbøyes til høyre pga. jordrotasjonen. Vinden er i middel ca. 45° på høydekotene. Denne snoen kan blåse med jevn styrke og retning i dagevis, iblant forstyrret av vandrende værområder av ulike slag. Herskende vind i bakkenivå blir sørøstlig langs vestskråningen, nordvestlig langs østskråningen. Hyppighet av kuling og storm er relativt liten, langt mindre enn i norske fjelltrakter. Lave skyer, tåke og snødrev gir ofte white out, dvs. et skyggeløst lys som vanskeliggjør orientering.

Dannevig, Petter. (2012, 12. november). Grønland: klima. I Store norske leksikon. Hentet  8. januar 2014 fra http://snl.no/Gr%C3%B8nland%2Fklima.

 

På ekspedisjonen vår fikk vi værmeldinger inkludert anbefalinger fra Marc De Keyser som driver tjenesten Weather 4 Expeditions. Her er noen av værmeldingene vi mottok underveis.