Om Grønland

Grønland er verdens største øy og nesten åtti prosent av dette selvstyrte området er dekket av innlandsis og mange isbreer. Det isfrie området er fortsatt nesten like stort som hele Sverige, men kun en liten del av dette er dyrkbar jord.

Grønland har færre enn 57 000 innbyggene, hvorav 15 000 bor i hovedstaden, Nuuk.

Grønland er en del av Danmark, men har stor grad av selvstyre, noe som er blitt utvidet ytterligere i 2009. Det inkluderer imidlertid ikke statsanliggende, som utenrikssaker, sikkerhetspolitikk og valutapolitikk.

Grønland er ikke EU-medlem, men har en spesiell fiskeriavtale og er blitt godtatt som et oversjøisk område med spesiell tilknytning til EU.

Sel- og hvalfangst, fiskeri og jakt er hovedinntektskildene på Grønland. Landet har også økende inntekter fra turisme og litt gruveindustri.

BNP per capita er € 25 000 (2006).

Totalt areal 2 166 086 km2
Innlandsis og isbreer 1 755 637 km2
Isfritt område 410 449 km2
Høyeste punkt Gunnbjørn’s Fjeld 3693 m
Kystlinje 44 087 km
Nasjonale grenser 0 km
Skog 1 km2
Nedbør (2006) – Aasiaat 352 mm
Nedbør (2006) – Tasiilaq 742 mm
Befolkning 1. januar 2013 56 370 innb.
Befolkningstetthet i isfritt område 01.01.13 0,14 pop./km2
Befolkning, hovedstad 1. januar 2013 Nuuk 16 454
Nasjonaldag 21. juni (Årets lengste dag)
Styresett Selvstyremyndighet – innenfor Danmark
Parlament Inatsisartut eller Landstinget (31 seter)
EU-medlem Fra 1. januar 1973 til 1. februar 1985
NATO-medlem Siden 1949 (pga. det danske medlemskapet)
Statsoverhode (september 2009) Dronning Margrethe II
Regjeringssjef (per oktober 2009) Kuupik Kleist (Inuit Ataqatigiit – Uavhengighetspartiet)
Valuta: Dansk krone (DKK)
Offisielt nettsted http://dk.nanoq.gl/
Offisielt språk Grønlandsk

1 Nuuk kommune

Hentet fra www.norden.org